Hcgym.ee isikuandmete vastutav töötleja on HC PRO AS (registrikood on 10089981) asukohaga Eesti, Harjumaa, Maardu, Vana-Narva mnt 20b, 74114, tel +372 600 6144 ja e-post info@hcgym.ee (edaspidi “kaupmees”).

Milliseid isikuandmeid töödeldakse
isiku- ja kontaktandmed (sh nimi, isikukood, telefoninumber, aadress, e-posti aadress jms)
kohaletoimetamise aadress
pangakonto number
kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu ja järelmaksu taotlemise andmed)
klienditoe andmed
muu kliendiuuringute ja/või pakkumistega seotud teave
Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse
Isikuandmeid kasutatakse kliendi lepingute täitmiseks, tellimuste haldamiseks, kauba kohaletoimetamiseks ja seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.
Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).
E-poe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse e-poe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Isikuandmete kasutamine
Isikuandmeid kasutatakse ostude ja ostuajaloo haldamiseks ning kliendi eest võetud kohtustuse tätimiseks.
Parima teenindamise nimel võib hcgym.ee avaldada teavet üksikute isikute kohta kolmandatele osapooltele, kes osutavad HC PROle teenuseid. Isikuandmete edastamine HC PRO volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja, järelmaksu pakkuja, toote hooldusteenuse pakkuja, andmemajutus) isikuandmete töötlemine toimub kaupmehe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik e-poe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Isikuandmed edastamine volitatud töötlejatele
Kaupmees hoiab kliendi isikuandmeid, mis on talle teatavaks saanud kasutajakonto registreerimise ja kasutamise käigus, saladuses ning avaldab neid kolmandatele osapooltele üksnes kliendi nõusolekul, v.a. kui andmete avaldamise kohustus või õigus tuleneb õigusaktidest. E-poe kasutaja nõustub sellega, et kaupmehel on õigus kliendile sobivate teenuste osutamiseks töödelda tema andmeid, sh edastada kliendi andmeid isikutele, kes on seotud kaupmehe poolt kliendile teenuse osutamisega. Nimekiri volitatud töötlejatest:

Tarnijad – tellimuste edastamiseks kliendini:

DPD
Itella
Omniva
Venipak
Cargoson
Maksevahendajad – tellimuste eest tasumiseks:

Swedbank
SEB
Luminor
LHV
Coop pank
Citadele
Revolut
Stripe
Inbank
ESTO
Statistika kogumine – info kogumine e-poe kasutajakogemuse paremaks muutmise eesmärgil:

Google Analytics
META
Smaily
Õiguslik alus
Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).
Kliendi nõusolekul võime koguda andmeid klienditegevuste kohta meie e-poes ja jaekauplustes. Vastavalt andmetele saab klient soovi korral personaalseid ja parimaid pakkumisi toodete ja teenuste osas.

Turvalisus ja andmetele ligipääs
Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on HC PRO töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kliendiküsimusi või e-poe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi.
HC PRO rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete muutmine
Isikuandmeteid saab muuta HC PRO e-poes kasutaja profiili all või saates allkirjastatud avalduse aadressile info@hcgym.ee

Nõusoleku tagasivõtmine
Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta, tuues selleks vastavasisulise allkirjastatud avalduse HC PRO kauplusesse, saates avalduse e-posti teel info@hcgym.ee Avaldusele vastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul.

Säilitamine
HC PRO konto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
Kui e-poes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.
Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni (kolm aastat).
Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine
Isikuandmete kustutamiseks tuleb tuua vastavasisulisne allkirjastatud avaldus HC PRO kauplusesse, saata avaldus e-posti teel info@hcgym.ee. Avaldusele vastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul.

Ülekandmine
Isikuandmete ülekandmiseks tuleb tuua vastavasisulisne allkirjastatud avaldus HC PRO kauplusesse, saata avaldus e-posti teel info@hcgym.ee. Avaldusele vastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul.

Otseturustusteated
E-posti aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide.
Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada. Selleks tuleb tuua vastavasisuline allkirjastatud avaldus HC PRO kauplusesse, saata avaldus e-posti teel info@hcgym.ee. Avaldusele vastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul.

Vaidluste lahendamine
Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (info@hcgym.ee).

Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).